Serwis mapowy Informator nawigacyjny śródlądowych dróg wodnych regionu wodnego górnej Odry oraz Odry swobodnie płynącej od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej oraz żeglownego odcinka rzeki Nysa Łużycka

„Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Hydrologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

„Dane Państwowego Rejestru Granic oraz Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych, będące treścią niniejszego opracowania, są materiałem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Osoby korzystające z tych materiałów nie mają prawa do ich zwielokrotniania, sprzedawania, udostępniania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania ich treści w całości bądź we fragmentach, w szczególności do ich przesyłania lub udostępniania w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.”