Serwis mapowy Informator nawigacyjny śródlądowych dróg wodnych regionu wodnego górnej Odry oraz Odry swobodnie płynącej od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej oraz żeglownego odcinka rzeki Nysa Łużycka

ZASADY KORZYSTANIA Z INFORMATORA

I. Każdy może bezpłatnie korzystać z Informatora dla celów poglądowo-informacyjnych. Niedopuszczalne jest korzystanie z Informatora dla innych celów niż wskazany.

II. Uprawnienie do bezpłatnego korzystania z Informatora oznacza wyłącznie możliwość przeglądania jego zawartości.

III.  Kopiowanie zawartości Informatora w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (zrzuty ekranu, drukowanie, zapisywanie na nośniku danych, fotokopiowanie, itp.) oraz ewentualne późniejsze utrwalanie i rozpowszechnianie skopiowanej zawartości, jest możliwe tylko pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

IV. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zastrzega, że pomimo dołożenia należytej staranności dane zawarte w Informatorze mogą nie odpowiadać aktualnemu stanowi faktycznemu i prawnemu, a zatem mogą być niedokładne, niekompletne bądź nieaktualne.

V. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte w oparciu o dane zawarte w Informatorze.

VI. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nie odpowiada za strategie ochrony danych lub treść stron WWW do których linki zostały zamieszczone w Informatorze.