Serwis mapowy Informator nawigacyjny śródlądowych dróg wodnych regionu wodnego górnej Odry oraz Odry swobodnie płynącej od m. Koźle do ujścia Nysy Łużyckiej oraz żeglownego odcinka rzeki Nysa Łużycka

Niniejszy informator obejmuje odcinek Odry od km 98,60 (m. Koźle) do km 542,40 (ujście rzeki Nysa Łużycka), liczący 443,80 km długości.

Mamy nadzieję, że przedstawiona w nim zawartość mapowa i informacje tekstowe będą pomocne i spełnią
oczekiwania armatorów i innych
użytkowników tej części odrzańskiej
drogi wodnej przy uprawianiu żeglugi.